Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã

Xem thêm:  Những giấc mơ phát triển nếu bạn phát triển.
Topics #thất bại