Tương lai được mua bằng hiện tại.

Xem thêm:  Kẻ thù ngày hôm nay có thể là chiến hữu của ngày mai
Topics #hiện tại #tương lai