Trong cuộc sống có 3 thứ cần lãng quên đó là : Tuổi tác, quá khứ và ân oán.

Xem thêm:  Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là sự cống hiến.
Topics #cuộc sống #lãng quên #quá khứ #tuổi tác