Tôi vô tình đánh rơi người tôi yêu đi mất. Ai nhặt đươc xin hãy nâng niu!

Xem thêm:  Tôi không sợ người sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình!