Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

Xem thêm:  Những câu nói đá xoáy cực chất hay nhất nghe mà thấm
Topics #khả năng #thời gian