Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

Xem thêm:  Thời gian một đi không trở lại, sinh mệnh con người thì quá ngắn ngủi, hãy sống vui vẻ ngay từ bây giờ để mỗi ngày qua đi là một ngày ý nghĩa.
Topics #hiện tại #khó khăn #quá khứ #tương lai