Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Xem thêm:  Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.
Topics #quá khứ #tương lai