Người thành công không thắng ở điểm xuất phát mà thắng ở những bước ngoặt.

Xem thêm:  Không lao động không có sáng tạo, người lười lao động chắc chắn không làm việc gì thành công.
Topics #thành công