Kẻ thù ngày hôm nay có thể là chiến hữu của ngày mai

Xem thêm:  Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Topics #kẻ thù