Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng.

Xem thêm:  Tổng hợp 20 stt chúc ngày lễ tình yêu Valentine năm 2019 độc đáo nhất
Topics #gian khổ #thành công #thất bại