Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Giàu không tiết kiệm, nghèo liền tay. Nghèo không tiết kiệm, sớm ăn mày.

Từ khóa tìm kiếm:

  • giàu không tiết kiệm nghèo liền tay