Đôi khi bạn không cần phải có mục tiêu trong cuộc sống, đại loại là những mục tiêu to lớn, bạn chỉ cần biết điều mà bạn phải làm kế tiếp là gì mà thôi.

Xem thêm:  Tuyển tập 100+ stt câu like thả thính hài hước nhất năm 2019
Topics #cuộc sống #mục tiêu