Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Xem thêm:  Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.
Topics #cơ hội #hiện tại