Có một sự thật hiển nhiên tiền bạc khó mua được sức khỏe thế nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc; Tiền bạc khó mua được hạnh phúc, thế nhưng muốn có hạnh phúc buộc phải có sức khỏe.

Xem thêm:  Sống sao cho người ta nể, đừng kể lể cho người ta khinh
Topics #hạnh phúc #sự thật #sức khỏe #tiền bạc